Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 22-12-2023

Bij TC Engineering nemen we uw privacy serieus. Dit Privacybeleid is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

TC Engineering, gevestigd op Zeeheld 5, 5342VX te Oss is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt:

 • Contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en eventueel bedrijfsnaam wanneer u:
  • Contact met ons opneemt via onze contactformulieren.
  • Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
  • Diensten aanvraagt of informatie opvraagt.

Automatisch verzamelde informatie:

 • Gegevens over uw bezoek aan onze website, waaronder uw IP-adres, browsertype, en activiteiten op de site.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanvraag of bestelling.
 • Communicatie over onze producten en diensten.
 • Verbeteren van onze website en diensten.
 • Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek.

4. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming die u heeft gegeven.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, op basis van uw toestemming, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Onze partners zijn ook gehouden aan de AVG.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

TC Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Uw rechten onder de AVG

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TC Engineering.

8. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

9. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen. Wij adviseren u regelmatig dit beleid te raadplegen.

10. Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken betreffende uw persoonsgegevens, neem contact met ons op via:

 • E-mail: info@tcengineering.nl
 • Telefoon: +31 6 4664 0324